Prywatność

O grupie

W trosce o bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych w Grupa Medycyna Polska S.A. opracowano i wdrożono politykę określającą zasady gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych. W oparciu o procedury oraz przy zachowaniu pełnej staranności przez pracowników Grupa Medycyna Polska S.A. chronimy dane naszych pacjentów przed dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem, ujawnieniem, zniszczeniem lub utratą. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, informujemy, iż Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Grupa Medycyna Polska. z siedzibą w Warszawie ul. Staniewicka 14.

Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Grupa Medycyna Polska S.A. wyłącznie w celach świadczenia usług medycznych, zarządzania usługami medycznymi oraz marketingu i sprzedaży własnych produktów i usług. Przesyłanie danych osobowych jest dobrowolne i zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i usuwania. Administrator serwisu medycynapolska.pl przywiązuje szczególną wagę do kwestii związanych z ochroną prywatności użytkowników portalu. W celu zabezpieczenia danych zgromadzonych w ramach Konta Pacjenta Administrator stosuje sprawdzone w bankowości internetowej mechanizmy ochrony informacji - w szczególności Administrator stosuje bezpieczną transmisje danych z użyciem protokołu https oraz szyfruje dane przy użyciu algorytmu SSL.